X
Menu
X

Mediapagina

Vloggen zorgt voor (h)erkenning
Vloggen zorgt voor (h)erkenning
Peter van Dyck van het Vlaamse blad Sterk belde met DeTweetFabriek over het eerder verschenen blog artikel over vloggen met een beperking. Wat levert het op en wat zijn de risico’s.
Artikel: Contxt van Lister – Mediawijsheid in de GGZ
Artikel: Contxt van Lister – Mediawijsheid in de GGZ
Iedere dag is er weer nieuws over digitale media, bijvoorbeeld over een nieuwe vorm van oplichting. Sonja: “Als je veel van het onderwerp weet zie je soms teveel ellende. Het is moeilijker om de positieve kant ervan te blijven zien. Er zijn zeker gevaren, maar media geeft ook veel meerwaarde. Ontwikkelingen die veel kansen bieden voor cliënten om hun zelfstandigheid te bevorderen. Maar ook bijvoorbeeld Youtube maakt het voor veel mensen makkelijker dingen te begrijpen en zelf te doen.” Lees het hele artikel via de download
Artikel WMO Magazine – Abracadabra wordt chocola
Artikel WMO Magazine – Abracadabra wordt chocola
WMO Magazine – Jose van Berkum: Hoe help je zeer kwetsbare burgers om mee te blijven doen in onze steeds digitalere samenleving? Wmo Magazine belicht twee goede voorbeelden: Utrecht trekt (onder andere) Wmo-geld uit om ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking hierbij te helpen; Sonja Heijkamp traint hulpverleners. Lees verder het artikel via download.
Publicatie: Mediawijsheid voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking
Publicatie: Mediawijsheid voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking
Net zo zijn als de anderen. Met een hippe zonnebril op ben je even cool als andere meiden en jongens. Online heeft niet iedereen direct in de gaten dat je misschien een beetje anders bent. Ook voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking biedt de online wereld kansen om mee te doen in de maatschappij. Media kunnen zelfs een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vergroten. Maar er zijn ook grotere risico’s voor deze leerlingen. Ze zijn kwetsbaar en komen sneller in problematische situaties terecht dan leeftijdgenoten. Ze hebben meer moeite met de taal, begrijpen[...]
Publicatie: Veilig digitaal meedoen door jongeren met een LVB
Publicatie: Veilig digitaal meedoen door jongeren met een LVB
Ruim een jaar geleden zond Zembla de documentaire “Liesbeth kan het niet meer volgen” uit. In deze uitzending gaat het over Liesbeth, een mevrouw met een licht verstandelijke beperking, die in onze maatschappij steeds zelfredzamer moet worden. Dat lukt niet goed. Liesbeth is niet voldoende zelfredzaam en met haar nog eens 2,5 miljoen mensen. Niet alleen LVB-jongeren, maar ook veel dak- en thuislozen en laaggeletterde ouderen. Ze kunnen het eigenlijk niet meer volgen. De snelle en digitale maatschappij biedt voor hen, ondanks de mogelijkheden, weinig voordelen. Is[...]
Interview: Digitaal Leren en leven
Interview: Digitaal Leren en leven
Leven en Leren (L&L) is een project van de Bibliotheek Utrecht, de stichting Lezen en Schrijven, Taal Doet Meer, het Wijkbedrijf Utrecht en Mira Media. Zij nemen met het L&L project het initiatief om een grotere groep laaggeletterden, laagopgeleide migranten en ouderen te stimuleren en te ondersteunen bij het online verwerven en bijhouden van hun basisvaardigheden. Mijn bijdrage aan dit project lees je hier op http://www.miramedia.nl/projecten/leven-en-leren/info.htm Het complete verhaal staat op http://www.miramedia.nl/wijkbewoner-digitaal/april-2014–interview.htm
Boek: Als je brein je bedriegt van Geertje Paaij
Boek: Als je brein je bedriegt van Geertje Paaij
Omdat het zo belangrijk is dat er meer echte aandacht komt voor digitaal burgerschap binnen de zorg, heeft DeTweetFabriek, net als o.a. Bram Bakker, Maria Genova en Kelly de Vries, maanden geleden haar bijdrage al geleverd aan het boek van Geertje Paaij. En nu is hij dan echt te koop! Het boek over mediawijsheid binnen de GGZ. Lees welke ethische dilemma’s er zijn, hoeveel verdriet en blijdschap internet brengt en welke tips er zijn om in actie te komen.
Radio RTW Waddinxveen (bij Sander Pat)
Radio RTW Waddinxveen (bij Sander Pat)
http://rtwmedia.nl/2018-03-06_1800.mp3 Op 6 Maart mocht deTweetFabriek in de uitzending van Sander Pat komen vertellen over Internet en mensen met een verstandelijke beperking. Sander heeft elke eerste dinsdag van de maand een uur lang eigen zendtijd. Sander heeft zelf een licht verstandelijke beperking en praat daar graag op de radio over met mensen. Sander heeft ook een eigen vlogkanaal
Vriendin
Vriendin
Weekblad Vriendin vroeg aan aantal mediacoaches naar hun eigen mediaopvoeding thuis.  
Amerpoort actief aan de slag met Mediawijsheid
Amerpoort actief aan de slag met Mediawijsheid
Hoe was het vandaag op internet? 10 mei 2017 Sonja Heijkamp fulltime aan de slag voor CIS-consultatieteam. Bron Na vele jaren gewerkt te hebben als coördinerend begeleider heeft Sonja Heijkamp afscheid genomen van locatie De Kiezel in Utrecht. Ze gaat drie dagen per week aan de slag bij het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale media (CIS) van het Expertisecentrum bij Amerpoort. Ze gaat het consultatieteam verder uitbouwen en kennis uitdragen. Amerpoort neemt het thema Mediawijsheid en digitaal burgerschap nu echt serieus. Waarom was deze stap nodig? Heijkamp: “Ik was al een half jaar lid van het CIS-team, maar uit ervaring[...]
Publicatie: ‘Meer kennis nodig over mediagebruik kinderen met een licht verstandelijke beperking’
Publicatie: ‘Meer kennis nodig over mediagebruik kinderen met een licht verstandelijke beperking’
Bron: Mediawijzer: http://www.mediawijzer.net/lvbpublicatie/ Het ontbreekt aan een duidelijke visie op hoe kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zich verhouden tot media. Dat is de conclusie van de publicatie ´Media en kinderen met een LVB’ dat vandaag tijdens een minisymposium in Zwolle is overhandigd aan Simone van Ruth, lid van de Raad van Bestuur van MEE. Het rapport is tot stand gekomen na onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net en analyseert wat nodig is om kinderen met een licht verstandelijke beperking beter te betrekken bij mediawijsheid. Volgens professor Peter Nikken, één van de auteurs, zijn er weliswaar allerlei[...]
Interview: LVB-kinderen verdienen eigen aanpak voor mediaopvoeding
Interview: LVB-kinderen verdienen eigen aanpak voor mediaopvoeding
Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) verdienen een eigen aanpak voor mediaopvoeding. Het IQ, de ontwikkelingsleeftijd en het verschil in aangeleerde vaardigheden verschillen per kind enorm. Hierdoor is mediaopvoeding niet altijd op eenzelfde wijze aan te bieden. Voor de lange termijn is er investering nodig van alle betrokken partijen. Hierbij hebben opvoeders en kinderen behoefte aan de juiste tools. Dat zegt sociaal pedagogisch hulpverlener Sonja Heijkamp van De Tweetfabriek in een interview. Lees verder…  
Interview: Amerpoort uitgelicht
Interview: Amerpoort uitgelicht
Sonja Heijkamp (1975) is begeleider C op locatie De Kiezel in Utrecht, waar zij met haar team werkt met 25 volwassenen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek. Naast haar werk voor Amerpoort houdt zij zich als zelfstandig ondernemer intensief bezig met mediawijsheid. Ze geeft teamtrainingen ‘Mediawijsheid in de zorg’ aan professionals in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. http://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2015/09/uitgelicht-sonja-heijkamp.html
Boek: Social Media in zorg en welzijn
Boek: Social Media in zorg en welzijn
In het boek van Juliëtte van der Wurff en Maaike Gulden heb ik mijn verhaal mogen vertellen over de mooie kansen die ik door middel van sociale media heb gekregen. http://www.socialmediainzorgenwelzijn.nl/
Publicatie: Manifest Recht op Mediawijsheid
Publicatie: Manifest Recht op Mediawijsheid
De week van de Mediawijsheid stond in 2014 in het teken van de Kinderrechten. Ik heb mogen bijdragen middels een expertsessie aan het manifest ‘Recht op Mediawijsheid’ dat later is aangeboden aan Kinderombudsman Marc Dullaert. Lees hier meer http://www.mediawijzer.net/tien-mediawijze-kinderrechten-manifest/
Artikel Volkskrant: Jongeren met verstandelijke beperking eerder slachtoffer
Artikel Volkskrant: Jongeren met verstandelijke beperking eerder slachtoffer
Op 9 november 2014 verscheen er naar aanleiding van het rapport van Kennisnet ook een artikel in de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/tech/jongeren-met-verstandelijke-beperking-eerder-slachtoffer-online-misbruik~a3786516/